Historik

White Orkid Sköterskejour AB är ett bemanningsföretag inom vård och omsorgssektorn som, i sina tjänster till privata vårdföretag, kommun och landsting, tillhandahåller erfarna sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.
White Orkid grundades och drivs sedan 1999 av Ilona Kristof, som är White Orkid ägare. Med min bakgrund och erfarenhet som sjuksköterska, såg jag behovet och möjligheten av att skapa ett team av väl utbildade och kvalificerade medarbetare, som med jourtjänstgöring som bas och kontinuitet som nyckelord, skulle kunna rycka in och täcka upp när andra vårdinrättningar behövde hjälp vid sjukdom, eller av andra orsak.


Vi ställer upp när ni behöver


White Orkid erbjuder, med sina engagerade och yrkeskunniga medarbetare, jourtjänster på en hög nivå som tillfredsställer alla krav och situationer.

I dag sysselsätter vi medarbetare med lång och skiftande yrkeserfarenhet inom olika yrkesspecialiteter som geriatrik, akutsjukvård, psykiatri eller distriktssköterska och vi kan ställa upp med kort varsel.

White Orkid erbjuder hög
kompetens och generös
omtanke om vårdtagaren, kombinerad med en fömåga att se lösningar där andra ser problem.

Vi ställer stora krav på medarbetare vi rekryterar, både då det gäller utbildning och erfarenhet och en förutsättning för att bli anställd hos oss ärengagemang, pålitlighet och förmåga att ta egna initiativ.