Våra medarbetare

Stora förändringar har under de senaste åren skett inom vård och omsorg och vårt mål är att möta framtidens vårdsystem på en servicenivå som innebär högsta kvalitet.

Kompetens

Vi ställer stora krav på våra medarbetare, både då det gäller utbildning och erfarenhet. Med kort varsel kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom vård och omsorgs-sektorns alla specialområden. Våra medarbetare har lång och skiftande erfarenhet inom olika yrkesspecialiteter och vi kan därför finna omedelbara lösningar på de flesta bemanningsproblem som vi ställs inför. Med intresse och engagemang möter vi de uppdrag som vi åtar oss och inga arbetsuppgifter känns för oss besvärliga eller främmande.


Kontinuitet


Vi inser vikten av kontinuitet både för våra uppdragsgivare , vårdtagarna och de egna medarbetarna och om ni har önskemål om speciella medarbetare som ni lärt känna vid tidigare uppdrag så gör vi vårt bästa för att uppfylla dessa.


Bemötande


De höga krav vi ställer på våra medarbetare gäller inte minst i kontaktfrågor och bemötande.
Egenskaper vi värderar högt hos våra medarbetare är en vidsynt och positiv inställning inför nya miljöer och nya arbetskamrater.
Ett smidigt och korekt uppträdande som styrs av välvillighet och ett gott humör är för oss en självklarhet.


Arbetet

I alla våra kontakter, vare sig det gäller uppdragsgivare, kollegor, vårdtagare eller anhöriga till vårdtagare är riktlinjen för White Orkid medarbetare omtanke och trygghet. Det är för oss en självklarhet att vårdtagaren ska prioriteras.

Sekretess
Alla anställda hos White Orkid är
informerade om och följer den
sekretess- och tystnadsplikt som
gäller inom häls- och sjukvården.

Vårdtagaren står i centrum och ska ha den uppmärksamhet
och den goda vård som vi har både intresse och skyldighet att ge.
Orden omsorg och empati kan ibland kännas slitna och alltför begagnade, men det är ändå just dessa ord som täcker den verksamhet som vi bedriver.