Omsorg - kvalitet

Vi som arbetar inom White Orkid kommer att sätta omsorg och
kvalitet före mängd och vi har inte mål att bli störst. Varje speciellt uppdrag och varje uppdragsgivare ägnas samma omtanke och de medhjälpare vi erbjuder rekryteras ur den grupp av besjälade människor som ger allt i sitt arbete. Vi håller våra löften och utför våra uppdrag enligt de önskemål och specifikationer vi kommit
överens om.


Vårt engagemang en
garanti för er trygghet


Vår styrka finner ni i ett starkt engagemang och
ett äkta intresse för de olika arbetsuppgifter vi
åtar oss.
Vägledande för oss är en stark lojalitet till
våra uppdragsgivare ch de vårdtagare vi
ansvarar för.


Era önskemål är grunden
för vårt samarbete


Vi är lyhörda för alla önskemål och krav som kan ställas på oss.
I våra kontakter med nya uppdragsgivare ser vi det som en självklarhet att i rådgivande samtal finna den rätta medarbetaren för varje uppdrag vi åtar oss att utföra.
Oavsett om vårt uppdrag gäller att lösa en akut krissituation, eller avser ett längre samarbete, så är vårt engagemang lika stort då det gäller att finna den bästa lösningen på de personalproblem ni vänder Er till oss för att få hjälp med.


Framtiden


Det enda vi med säkerhet kan säga om framtidens vård är att kraven på de som arbetar inom detta område skärps i takt med att valfriheten ökar och med att organisation och struktur förendras.
Med ett starkt team av kvalificerade medarbetare och en inarbetad och väl fungerande organisation står vi ordentligt rustade inför alla de olika utmaningar som framtiden
kan bära med sig.
Välkommen att kontakta oss så löser vi alla de personalproblem ni har, på det sätt som passar ert företag bäst.

Vi har tid när ni saknar tid...