Välj en sida
Välkomna till
White Orkid
Sjuksköterskejour

White Orkid Sköterskejour AB har varit i branschen sedan 1999.

White Orkid Sköterskejour AB är ett bemanningsföretag inom vård och omsorgssektorn som, i sina tjänster till privata vårdföretag, kommun och landsting, tillhandahåller erfarna sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.

White Orkid grundades och drivs sedan 1999 av Ilona Kristof, som är White Orkid ägare. Med min bakgrund och erfarenhet som sjuksköterska, såg jag behovet och möjligheten av att skapa ett team av väl utbildade och kvalificerade medarbetare, som med jourtjänstgöring som bas och kontinuitet som nyckelord, skulle kunna rycka in och täcka upp när andra vårdinrättningar behövde hjälp vid sjukdom, eller av andra orsaker.

Kompetens & omtanke

White Orkid erbjuder hög kompetens och generös omtanke om vårdtagaren, kombinerad med en fömåga att se lösningar där andra ser problem.

Vi ställer upp när vi behövs.

White Orkid erbjuder, med sina engagerade och yrkeskunniga medarbetare, jourtjänster på en hög nivå som tillfredsställer alla krav och situationer. I dag sysselsätter vi medarbetare med lång och skiftande yrkeserfarenhet inom olika yrkesspecialiteter som geriatrik, akutsjukvård, psykiatri eller distriktssköterska och vi kan ställa upp med kort varsel. Vi ställer stora krav på medarbetare vi rekryterar, både då det gäller utbildning och erfarenhet och en förutsättning för att bli anställd hos oss ärengagemang, pålitlighet och förmåga att ta egna initiativ.

MEDARBETARE

Våra medarbetare
Stora förändringar har under de senaste åren skett inom vård och omsorg och vårt mål är att möta framtidens vårdsystem på en servicenivå som innebär högsta kvalitet.

Kompetens
Vi ställer stora krav på våra medarbetare, både då det gäller utbildning och erfarenhet. Med kort varsel kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom vård och omsorgs-sektorns alla specialområden. Våra medarbetare har lång och skiftande erfarenhet inom olika yrkesspecialiteter och vi kan därför finna omedelbara lösningar på de flesta bemanningsproblem som vi ställs inför. Med intresse och engagemang möter vi de uppdrag som vi åtar oss och inga arbetsuppgifter känns för oss besvärliga eller främmande.

Kontinuitet
Vi inser vikten av kontinuitet både för våra uppdragsgivare , vårdtagarna och de egna medarbetarna och om ni har önskemål om speciella medarbetare som ni lärt känna vid tidigare uppdrag så gör vi vårt bästa för att uppfylla dessa.

Bemötande
De höga krav vi ställer på våra medarbetare gäller inte minst i kontaktfrågor och bemötande.
Egenskaper vi värderar högt hos våra medarbetare är en vidsynt och positiv inställning inför nya miljöer och nya arbetskamrater.
Ett smidigt och korrekt uppträdande som styrs av välvillighet och ett gott humör är för oss en självklarhet.

Arbetet
I alla våra kontakter, vare sig det gäller uppdragsgivare, kollegor, vårdtagare eller anhöriga till vårdtagare är riktlinjen för White Orkid medarbetare omtanke och trygghet. Det är för oss en självklarhet att vårdtagaren ska prioriteras.

POLICY

Framtiden
Det enda vi med säkerhet kan säga om framtidens vård är att kraven på de som arbetar inom detta område skärps i takt med att valfriheten ökar och med att organisation och struktur förändras. Med ett starkt team av kvalificerade medarbetare och en inarbetad och väl fungerande organisation står vi ordentligt rustade inför alla de olika utmaningar som framtiden kan bära med sig. Välkommen att kontakta oss så löser vi alla de personalproblem ni har, på det sätt som passar ert företag bäst. Vi har tid när ni saknar tid…

Omsorg & Kvalitet
Vi som arbetar inom White Orkid kommer att sätta omsorg och kvalitet före mängd och vi har inte mål att bli störst. Varje speciellt uppdrag och varje uppdragsgivare ägnas samma omtanke och de medhjälpare vi erbjuder rekryteras ur den grupp av besjälade människor som ger allt i sitt arbete. Vi håller våra löften och utför våra uppdrag enligt de önskemål och specifikationer vi kommit
överens om.

Vårt engagemang en garanti för er trygghet
Vår styrka finner ni i ett starkt engagemang och ett äkta intresse för de olika arbetsuppgifter vi åtar oss. Vägledande för oss är en stark lojalitet till våra uppdragsgivare och de vårdtagare vi ansvarar för.

Era önskemål är grunden för vårt samarbete
Vi är lyhörda för alla önskemål och krav som kan ställas på oss. I våra kontakter med nya uppdragsgivare ser vi det som en självklarhet att i rådgivande samtal finna den rätta medarbetaren för varje uppdrag vi åtar oss att utföra. Oavsett om vårt uppdrag gäller att lösa en akut krissituation, eller avser ett längre samarbete, så är vårt engagemang lika stort då det gäller att finna den bästa lösningen på de personalproblem ni vänder Er till oss för att få hjälp med.

White Orkid AB

Porfyrvägen 1
187 34 Täby

Ilona Kristof
Verksamhetschef
08-792 05 89
0709-74 95 43
Andreas Kristof
Ekonomiansvarig
08-792 05 89
0736- 56 19 57